Мартин Карбовски спечели дело, заведено срещу него и неговата компания

Комисията за защитата на конкуренцията установи, че не е извършено нарушение от МАРТИН Карбовски и „ВОЛТЕР“ ЕООД. В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по искане на “ТЕЛЕМАН” ЕООД, гр. София...