Етикети: застъпничество за конкуренцията

КЗК

Закона за лечебните заведения

Закона за лечебните заведения и свързаните с него нормативни актове, подложени на проверка. Комисията за защита на конкуренцията се самосезира и ОБРАЗУВА производство № КЗК/701/2013 по застъпничество за конкуренцията за оценка за съответствието с...

КЗК разреши концесия върху Пристанищен терминал

КЗК разреши концесия върху Пристанищен терминал

КЗК разреши концесия върху Пристанищен терминал „Бургас Запад“ Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация чрез придобиване на контрол от страна на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД посредством сключване на договор за концесия върху Пристанищен...