АВТОРЕЗЕРВ със заличена част от регистрацията на марката

Патентно Ведомство заличи регистрацията на марка АВТОРЕЗЕРВ, рег.№ 64957 на пловдивската фирма “АВТОРЕЗЕРВ” ЕООД. Заличаването е за клас 04 – „промишлени масла и греси, смазки”, 06, 07, 11 „уреди за осветление, отопление, вентилация, предназначени...