Етикети: заличаване

Заличиха част от регистрацията на марка I PARTNERS

Заличиха част от регистрацията на марка I PARTNERS

Патентно Ведомство на Република България заличи регистрацията на марка I PARTNERS , рег.№ 58254, собственост на фирма “ПАРТНЪРС” ООД, Пловдив. Заличаването е за: Клас 35 – „реклама, управление на търговски сделки, търговска администрация, разпространение...

Заличиха регистрацията на марка ЛИДО за ориз

Заличиха регистрацията на марка ЛИДО за ориз

Патентно Ведомство на Република България заличи регистрацията на марка ЛИДО , рег.№ 52166, собственост на „ОБЕРОН-Х” ООД, с.Равно поле. Заличаването е за следните стоки: Клас 30 – „ориз” и Клас 31- „ориз, необработен”.  ...

Заличиха регистрацията на марка AMARETTI

Заличиха регистрацията на марка AMARETTI

Патентно Ведомство на Република България заличи регистрацията на марка Amaretti , рег.№ 68522, собственост на гръцката фирма BINGO S.A.* Заличаването е за всички стоки, за които марката е била регистрирана, а именно: Клас 30...