Етикети: закрила на сортовете растения в Общността

Съдебна забрана срещу нарушител на сорт праскова

Съдебна забрана срещу нарушител на сорт праскова

През 2014г. в рамките на предварително ex parte производство пред Първоинстационен съд на Венеция, специализирано отделение за търговски производства и такива във връзка със законодателството за интелектуална собственост, Съдът уважава искането на ищеца за...

Рекорден брой заявления, подадени през 2013

Според Годишния доклад на Службата на Общността за сортовете растения, през втората половина на 2013г. Службата е получила 1 548 заявления за правна закрила на сортовете растения в Общността, което представлява увеличение с 146...