Етикети: закрила на интелектуална собственост

Парламентът одобри правила за единна патентна система в ЕС

Парламентът одобри правила за единна патентна система в ЕС

Европейските изобретатели най-сетне ще могат да получават ЕС патент. След повече от 30 години преговори, новият режим ще намали разходите за патенти на ЕС с до 80%, което го прави по‑конкурентоспособен в сравнение със...

промишлени дизайни

Нарушение или заплаха от нарушение на правото върху промишлен дизайн

„Регламент (ЕО) № 6/2002 — Член 19, параграф 1 — Промишлен дизайн на Общността — Нарушение или заплаха от нарушение на правото върху промишлен дизайн — Понятие „трети лица“ РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) По дело C‑488/10 с предмет преюдициално запитване,...