Етикети: закрила на авторски и сродни права

България е в списък 301 на наблюдаваните страни през 2013 г.

България е в списък 301 на наблюдаваните страни през 2013 г.

България е предприела само ограничени стъпки в отговор на настоятелните опасения от страна на САЩ по отношение нарушаването на права на интелектуална собственост. В България пиратството в интернет продължава да буди сериозно и нарастващо...

Седмо преработено и допълнено издание на учебник Авторско право и сродните му права в Република България от Георги Саракинов

Седмо преработено и допълнено издание на учебник Авторско право и сродните му права в Република България от Георги Саракинов

Георги Саракинов е автор и на книгите “Патентно право в Република България”, “Право върху търговска марка в Република България”, “Колективно управление на авторски права”, “Авторското право в музиката”, както и на много други публикации.

Авторското право защитава кода на една компютърна програма, а не нейната функционалност или идеите, стоящи в основата на софтуера

Авторското право защитава кода на една компютърна програма, а не нейната функционалност или идеите, стоящи в основата на софтуера

Автор: Ron Moscona, Dorsey & Whitney LLP Според скорошно решение на Съда на Европейския съюз (“ECJ”) по делото SAS Institute Inc. (“SAS Institute”) v World Programming Ltd (“WPL”), ответникът не е нарушил авторското право...

САЩ създават нова администрация за борба с фалшифицирането и анти-пиратството

САЩ създават нова администрация за борба с фалшифицирането и анти-пиратството

В годишното си обръщение към съюза, американският президент Обама обяви създаването на ново Звено за защита на търговията ( Trade Enforcement Unit), което включва анти-пиратство и борба с фалшифицирането. Обама заяви, че нацията е...

Megaupload.com – мащабно нарушаване на авторски права

Megaupload.com – мащабно нарушаване на авторски права

Четирима от членовете на управленския екип на базирания в Хонгконг уеб сайт Megaupload, както и няколко служители на компанията са обвинени от американските власти в нарушаване на авторски права, а сайтa е спрян. Основателят...

Нови правила относно срока на защита на музикални записи

Нови правила относно срока на защита на музикални записи

Съветът на Европа прие с квалифицирано мнозинство директива за удължаване срока на защита на правата на изпълнителите и продуцентите на музикални записи, в рамките на ЕС, от 50 на 70 години. Делегатите от Белгия,...

СОИС възобновява работата по Договора за закрила на правата на артистите – изпълнители

СОИС възобновява работата по Договора за закрила на правата на артистите – изпълнители

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) препоръча на септемврийската сесия на Общото събрание да се възобнови Дипломатическата конференция за защита на аудиовизуалните изпълнения, и да се повдигне въпроса с прехвърлянето на изпълнителски права. На проведената през 2000 г. Дипломатическа конференция за защита на артистите-изпълнители в техните аудиовизуални изпълнения беше постигнат значителен напредък в постигането на […]