Закона за лечебните заведения

Закона за лечебните заведения и свързаните с него нормативни актове, подложени на проверка. Комисията за защита на конкуренцията се самосезира и ОБРАЗУВА производство № КЗК/701/2013 по застъпничество за конкуренцията за оценка за съответствието с...