Етикети: закон за авторско право

Становище относно Закон за авторското право

Становище относно Закон за авторското право

Комисията за защита на конкуренцията приема становище относно Закон за авторското право и сродните му права В Комисията за защита на конкуренцията е получен сигнал от Българска асоциация на рекламодателите (БАР) и Българска асоциация...

За по-силна защита на авторските права в интернет настояват холивудски компании

За по-силна защита на авторските права в интернет настояват холивудски компании

Холивудски компании се стремят да засилят действията на американското  правителството относно защита на авторските права от интернет пиратството. Същевременно интернет компаниите се стремят да защитят иновациите и новите форми на техническото творчество. Новото законово предложение в областта на авторското право – PROTECT IP Act (акт за защита на интелектуалната собственост) включва създаването на черен списък […]

Промени в закона за авторско право в различни страни, свързани с опазването на авторски права в Интернет

Промени в закона за авторско право в различни страни, свързани с опазването на авторски права в Интернет

Германия – предстоящи промени в Закона за авторското право и сродните му права, свързани с опазването на интелектуалната собственост в интернет Немският министър на културата Бернд Нойман обяви, че предстоят промени в закона за авторското право и сродните му права в страната. Според министъра безплатният достъп до защитено съдържание в дигиталната ера не бива да […]

Авторско право върху компютърни програми и база данни

Авторско право върху компютърни програми и база данни

Терминологично определение на компютърна програма или софтуерна програма –  съвкупност от инструкции към компютъра, които трябва да дадат някакъв определен изходен резултат. Компютърът изисква програмите да функционират, обикновено изпълнявайки програмните инструкции в централния процесор. Програмата има изпълнителна форма, която компютърът директно използва, за да изпълни инструкциите, зададени от програмата. Същата програма има и четивна за […]