Етикети: забрана за използване

забрана за използване

MARSEL TOYS със забрана за използване и разпореждане

На 29.07.2013г. в Държавния регистър на марките, по молба на частния съдебен изпълнител Стоян Якимов, е вписана първа обезпечителна мярка – забрана за използване и забрана за разпореждане с правата /да прехвърля и предоставя...

промишлени дизайни

Нарушение или заплаха от нарушение на правото върху промишлен дизайн

„Регламент (ЕО) № 6/2002 — Член 19, параграф 1 — Промишлен дизайн на Общността — Нарушение или заплаха от нарушение на правото върху промишлен дизайн — Понятие „трети лица“ РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) По дело C‑488/10 с предмет преюдициално запитване,...