Етикети: Е.ОН България

КЗК предяви твърдение за злоупотреба

КЗК предяви твърдение за злоупотреба

КЗК предяви твърдение за злоупотреба с господстващо положение на Енерго-Про Мрежи Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдение за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК – злоупотреба с господстващо положение на „Енерго-Про Мрежи”...

Иск срещу ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ

Иск срещу ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ

Kолективен иск срещу ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Комисия за защита на потребителите уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ  АД Във връзка с изпълнение на определение на Варненски окръжен съд...

ВАС отмени санкция на Е.ОН

ВАС отмени санкция на Е.ОН

ВАС отмени санкция на Е.ОН Продажби АД През м. март 2011 г. Комисията за защита на конкуренцията установи, че Е.ОН България Продажби АД необосновано е отказало да доставя електрическа енергия в имота на „Готар...