Потребителите казаха тежката си дума – Патентно ведомство не работи добре!

В края на 2020 Патентно ведомство на Република България получи оценка цялостната си дейност – лоша администрация.