Етикети: електрическа енергия

Злоупотреби с господстващо положение

Злоупотреби с господстващо положение

ЕНЕРГО – ПРО МРЕЖИ злоупотреби с господстващо положение при управление на производствени мощности, присъединени към мрежата На 20.11.2013 г. Комисията за защита на конкуренцията постанови решение, с което установи, че „Енерго-Про Мрежи“ АД е...

КЗК прие секторен анализ на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия

КЗК прие секторен анализ на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия

Комисията за защита на конкуренцията прие секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия в Република България. Анализът изследва характеристиките и функционирането на всяко от нивата...

Секторен анализ на пазарите на електрическа енергия

Секторен анализ на пазарите на електрическа енергия

Комисията за защита на конкуренцията включи в текущия си секторен анализ и пазарите на електрическа енергия Секторен анализ на пазарите на електрическа енергия Комисия за защита на конкуренцията разшири предмета на текущото си производство...

закрила на интелектуална собственост

Неравноправни клаузи в договорите на електроразпределителните дружества

Установени са две нови неравноправни клаузи в Общите условия на договори на електроразпределителни дружества Комисията за защита на потребителите разгледа Общите условия на всички електроразпределителни дружества. На свое заседание днес след обсъждане Комисията реши,...

Съвместен контрол върху Алфа Енерджи Ка

Съвместен контрол върху Алфа Енерджи Ка

КЗК разреши придобиване на съвместен контрол върху Алфа Енерджи Ка Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация, изразяваща се в придобиване на съвместен контрол от страна на „Реколта 2011“ ЕАД, „Даймънд Солар Юръп Лимитид“,...