Национална здравноосигурителна каса не е извършила нарушение

Национална здравноосигурителна каса не е извършила нарушение по отношение на Методиката за определяне цените на лекарствата, установи Комисията за защита на конкуренцията. В Комисия за защита на конкуренцията са образувани производства  по искане на...