Етикети: Екобулпак

КЗК санкционира Екобулпак

КЗК санкционира Екобулпак

КЗК санкционира Екобулпак за увреждане доброто име на конкурент Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 30 от ЗЗК от страна „Екобулпак” АД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер...

Екобулпак и ИвентЗоун санкционирани

Екобулпак и ИвентЗоун санкционирани

Екобулпак и ИвентЗоун санкционирани за заблуждаващи реклами Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК, от страна „Екобулпак” АД и рекламна агенция...