ЕПВ сътрудничи с трите водещи европейски института за езиково обучение в страните-членки

Европейското патентно ведомство подписа споразумение за езиково обучение с British Council и Goethe-Institut, в усилие да заздрави използването на трите официални езика на ЕПВ в тези от 27-те страни-членки, в които английски, френски или...