Етикети: единна патентна система

„Единен патентен съд“, UPC

„Единен патентен съд“, UPC

В момента националните съдилища и органи на договарящите държави на Европейската патентна конвенция, са компетентни да вземат решение относно нарушението и валидността на европейските патенти. На практика, това поражда редица трудности за патентопритежателите които...

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ

В своята цялост в днешно време патентната защита в рамките на Европейския съюз (ЕС) може да бъде получена от два основни източника – чрез националните патентни ведомства, намиращи се в държавите-членки на ЕС, или...