Етикети: европейски патент

Дългият път към единна патентна защита в Европа

Дългият път към единна патентна защита в Европа

Още от 70-те години, страните членки на ЕС са единодушни, че съществува необходимост от създаването на обща патентна система. За подобряване конкурентоспособността на европейските компании, особено малки и средни предприятия, са необходими както обща...

Проект на Споразумение за Единен патентен съд – текст от 11.01.2013 г с корекция от 29.01.13 г.

Проект на Споразумение за Единен патентен съд – текст от 11.01.2013 г с корекция от 29.01.13 г.

Патентното ведомство предлага за обществено обсъждане проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за Единен патентен съд, което предстои да бъде подписано на 19 февруари 2013 г. от държавите...

Амазон

ЕПО отменя патента „Поръчка на подарък“ на Амазон

Европейското патентно ведомство отмени патента „Поръчка на подарък“ на Амазон, след като на първа инстанция от процедурата по възражение проведе публично производство с изслушване на двете страни. След изслушването на патентопритежателя и на опонентите,...

Най-висока активност за всички времена на Европейския патентен офис за 2012

Най-висока активност за всички времена на Европейския патентен офис за 2012

17 Януари 2013 През 2013 г. Европейският патентен офис (ЕПО) получи 258 000 заявки за патенти. Това представлява увеличение с 5.7%, в сравнение с 2011 г. (244 000) и поставя нов рекорд. В същата...

„Единен патентен съд“, UPC

„Единен патентен съд“, UPC

В момента националните съдилища и органи на договарящите държави на Европейската патентна конвенция, са компетентни да вземат решение относно нарушението и валидността на европейските патенти. На практика, това поражда редица трудности за патентопритежателите които...

Парламентът одобри правила за единна патентна система в ЕС

Парламентът одобри правила за единна патентна система в ЕС

Европейските изобретатели най-сетне ще могат да получават ЕС патент. След повече от 30 години преговори, новият режим ще намали разходите за патенти на ЕС с до 80%, което го прави по‑конкурентоспособен в сравнение със...

Единна патентна система на ЕС

Единна патентна система на ЕС

Съобщение на Европейския съвет На 29 юни Европейският съвет приключи преговорите относно бъдещата единна патентна система на ЕС. Дългоочакваното решение проправя пътя за създаване на по-евтина, опростена и ефикасна патентна защита за стопанските субекти...

единен патент

Единна патентна закрила в Европейския Съюз

Комисията по правни въпроси на Европейския Съюз, внесе пакет от законодателни предложения, които да улеснят условията за получаване на единна патентна закрила в рамките на евро съюза, такава каквато е в страни като САЩ,...