Консултации във връзка с Обсерваторията за нарушения на права на интелектуална собственост

OHIM провежда консултации, свързани със задачите и действията на Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост, последващи официалното поверяване на организацията на Ведомството за европейски марки и дизайни на 5-ти юни тази...