Етикети: европейска комисия

единен патент

Намалени годишни такси в CPVO

Регламент на Европейската комисия No 1238/95, относно годишни такси, платими на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO), е изменен чрез Регламент за изпълнение (ЕС) No 623/2013 от 27/6/2013, публикуван в официалния Бюлетин на...

Откриване на Европейската експертна група

Откриване на Европейската експертна група

Български представител на официалното откриване на Европейската експертна група за електронно правоприлагане Представител на Комисия за защита на потребителите участва в среща в Брюксел с Невен Мимица за официалното откриване на Европейската експертна група...

Нов Регламент за групово освобождаване на трансфер на технологии

На 28 март 2014, след поредица обществени консултации с начало през февруари 2013г., Европейската комисия публикува ревизиран Регламент EU 316/2014 относно прилагането на чл. 101(3) от Договора за функционирането на Европейския съюз за категоризиране...

Конференция на Европол и OHIM относно престъпления върху интелектуална собственост в сферата на спорта

За да подпомогне борбата с престъпления върху интелектуална собственост в света на спорта, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, посредством Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост, и Европол са събрали...

Проучване относно закрилата и прилагането на права на интелектуална собственост извън ЕС

Проучване относно закрилата и прилагането на права на интелектуална собственост извън ЕС

Европейската обсерватория за нарушения на правата на интелектуална собственост стартира проучване сред европейски компании и професионалисти в сферата на интелектуалната собственост, които се интересуват от закрилата и прилагането на права на интелектуална собственост държави...

Все повече нарушени търговски марки

Все повече нарушени търговски марки

Докато повечето потребители от Европейския съюз са наясно, че луксозни стоки от висок клас, продавани на ниски цени най-вероятно не са оригинални и нарушават търговски марки, те все още могат да се подведат и...

Борбата с организираната престъпност, корупцията и прането на пари

Борбата с организираната престъпност, корупцията и прането на пари

Парламентът предложи план за действие на ЕС за 2014—2019 г., определящ мерките за борба с организираната престъпност, корупцията и прането на пари. Изземването на финансовите активи на мрежите на организираната престъпност и задушаването на...

единен патент

Eвропейската комисия предприема стъпки за осигуряване на по-лесен достъп и по-ефективна закрила на марка на ЕС

Европейската комисия представи пакет инициативи, предназначени да намалят разходите по регистрация на търговска марка на ЕС, като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем. С предложената реформа би трябвало да се подобри иновационния климат за...

Дългият път към единна патентна защита в Европа

Дългият път към единна патентна защита в Европа

Още от 70-те години, страните членки на ЕС са единодушни, че съществува необходимост от създаването на обща патентна система. За подобряване конкурентоспособността на европейските компании, особено малки и средни предприятия, са необходими както обща...

Проект на Споразумение за Единен патентен съд – текст от 11.01.2013 г с корекция от 29.01.13 г.

Проект на Споразумение за Единен патентен съд – текст от 11.01.2013 г с корекция от 29.01.13 г.

Патентното ведомство предлага за обществено обсъждане проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за Единен патентен съд, което предстои да бъде подписано на 19 февруари 2013 г. от държавите...