ЕК с планове за европейска диплома

Съвсем наскоро, Европейската комисия представи три инициативи за напредък в транснационалното сътрудничество между висши училища, чиято крайна цел е създаването на европейска диплома.