Етикети: Европейската комисия

изключително право върху марка

Председателят на ПВ е подвел МС през 2012

КРАСИН ДИМИТРОВ (заместник-министър на икономиката и енергетиката): „Законът за представителите по индустриална собственост е изготвен в отговор на необходимостта от цялостна уредба на обществените отношения свързани с предоставянето на услуги от представителите по индустриална...

Отвореният достъп до научни изследвания достига критична точка

Отвореният достъп до научни изследвания достига критична точка

БРЮКСЕЛ – Световната тенденция към предоставяне на читателите на безплатен достъп до резултати от научни изследвания, т. нар. „свободен достъп“, бе потвърдена днес с финансирано от Европейската комисия проучване. Според проучването свободният достъп до данни...