hfhfhfhfhfh

Етикети: Държавен регистър на марките

Втори особен залог върху марка ФОКУС

Втори особен залог върху марка ФОКУС

На 26.09.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан втори по ред особен залог в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД, по отношение на марка ФОКУС, рег.№ 38400, собственост на „ШОКО ТИМ“ ООД.   Източник:...

Търговска марка – промени в името и адреса на притежателя

Търговска марка – промени в името и адреса на притежателя

В отговор на множеството запитвания, получени във връзка със задължението за уведомяване и вписване на промените в името и адреса на притежателя, и смисъла да се разходват средства за изпълнението на това задължение ще...

Марка УГО отдадена чрез лиценз на „ТАВИТЕ 8” ЕООД

Марка УГО отдадена чрез лиценз на „ТАВИТЕ 8” ЕООД

На 08.05.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан договор за неизключителна лицензия върху марка № 7507Y  – УГО – комбинирана* с лицензодатели Юлиян Димитров Димитров и Георги Емилов Елазаров и лицензополучател „ТАВИТЕ 8” ЕООД....

ХАН ОМУРТАГ АД с особен залог върху името на компанията

ХАН ОМУРТАГ АД с особен залог върху името на компанията

На 15.04.2013г. в Държавния регистър на марките е вписано подновяване на вписания първи по ред особен залог в полза на „УниКредит Булбанк” АД, „УниКредит Банк” АГ, клон Лондон, „УниКредит Банк Аустриа” АГ, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД,...

„ТРИПЪЛ Е” ООД с наложен запор върху марка

„ТРИПЪЛ Е” ООД с наложен запор върху марка

На 27.02.2013г. в Държавния регистър на марките е вписана обезпечителна мярка, наложена от частен съдебен изпълнител Милен Бъзински, а именно – забрана на притежателя „ТРИПЪЛ Е” ООД да се разпорежда с правото върху марка...

БРОСС ХОЛДИНГ АД с особен залог върху марки в полза на DS&CHEM COMPANY, САЩ

БРОСС ХОЛДИНГ АД с особен залог върху марки в полза на DS&CHEM COMPANY, САЩ

На 13.02.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан втори по ред особен залог в полза на „Диси енд Кем Компани” (DS&CHEM COMPANY), САЩ, въз основа на Договор за особен залог на търговско предприятие,...

БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ ХИСАР с трети по ред особен залог върху марка HISAR в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ ХИСАР с трети по ред особен залог върху марка HISAR в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

На 09.01.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан и трети по ред особен залог в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД по отношение на марките HISAR, рег.№19021 и фигуративна марка с рег.№47928, собственост...