Нова институция ще стимулира изобретенията в САЩ

Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) стартира мащабна инициатива, насочена към разширяване на активността в сферата на изобретенията, иновациите и предприемачеството.