Германия реформира своя Закон за търговски марки във връзка с Директива (ЕС) 2015/2436

С над 73 000 заявки за търговски марки годишно Германия е един от най-атрактивните пазари за притежатели на търговски марки в ЕС.