hfhfhfhfhfh

Етикети: географски означения

географските означения

Мексико и географските означения

ManagingIP и Омар Серано  напомнят, че мексиканската правна система не контролира географските означения. Мексиканският Закон за Индустриална собственост забранява единствено регистрацията като марка на географско наименование, когато то посочва произхода на даден продукт и...

Традиционните знания и мястото им в интелектуалната собственост

Традиционните знания и мястото им в интелектуалната собственост

Иновациите, които са базирани на традиционни знания, могат да бъдат закриляни посредством системата на индустриалната собственост чрез патенти, търговски марки, географски означения и дори като търговски тайни или конфиденциална информация. Въпреки това, традиционните знания...

Култово интервю на професор Камен Веселинов

Професор Камен Веселинов, който след навършване на пенсионна възраст предсрочно бе освободен от поста ректор на Технически Университет – София и повече от две години в нарушение на изискванията за заемане на длъжността Председател...

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост

Патентното ведомство на Р. България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредбата за представителите по индустриална собственост (НПИС) и заповед № 814...

ohim интелектуална собственост

Публикуван Регламент 608/2013 за права на интелектуална собственост

Новият регламент 608/2013, целящ засилване от страна на митническите органи на прилагането на права на интелектуална собственост, вече е публикуван. Регламент 608/2013, наред с други разпоредби, ще разшири списъка с възможни нарушения на интелектуална...

Масово обучение кандидати за представители

Масово обучение кандидати за представители

Подобно на политиката „всеки ученик студент“ председателя Професор Веселинов – дългогодишен деец на българското висше образование, видя своята роля за разбиване на професията представител по индустриална собственост в това да обучава и прави държавните...

индустриална собственост

Kурс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост

От 27 май до 27 юни 2013 г. Патентното ведомство на Р. България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална...

Сътрудничество между OHIM и ведомства за интелектуална собственост в Африка

Сътрудничество между OHIM и ведомства за интелектуална собственост в Африка

Между 11-ти и 13-ти март, Ведомството за европейски марки и дизайни бе домакин на тридневно проучвателно посещение на Апелативните бордове на френско говорящите Африканска организация за интелектуална собственост (OAPI) и юридически експерти от Мароканското...

Отговори на казусите от изпита за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни 2011 година

Патентното ведомство огласи текстовете на отговорите на казусите от изпита за представители по индустриална собственост в представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни от 2011 година,  текста на казусите...

Резултати от проведения на 17.12.2012 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни

Резултати от проведения на 17.12.2012 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни

Издържали писмения изпит кандидати за представители по индустриална собственост: Милена Стоянова Димитрова Момчил Йорданов Златарев Андон Атанасов Настев Станислав Тодоров Велчев Стела Андреева Андреева Боян Борисов Пиперов Христо Пламенов Райчев Деян Вълчев Иванов Стоян...