Бюджетна програма – 2000.01.03 „Закрила на обектите на индустриална собственост“

Цели на бюджетната програмата