Няма недобросъвестни действия от Арон

Няма недобросъвестни действия от страна на мебели Арон спрямо Айко В Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка № КЗК–853/27.08.2012 г. на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 във връзка...