Етикети: анализ на пазара

Национална банка на Гърция има разрешение

Национална банка на Гърция има разрешение

Национална банка на Гърция има разрешение да придобие Юробанк Ергасиас Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на едноличен контрол от страна на „Национална банка на Гърция“ С.А., Гърция, върху...

Пазарите на телефонни услуги са в съответствие с правилата

Пазарите на телефонни услуги са в съответствие с правилата

Пазарите на телефонни услуги са в съответствие с правилата на конкуренцията Комисията за защита на конкуренцията изготви становище по искане на КРС за съгласуване на Проект на решение на КРС за определяне, анализ и...