Етикети: Административен капацитет

Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси

Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси

КЗП отчете резултатите от проект „ Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси ” по ОПАК Комисията за защита на потребителите (КЗП) отчете постигнатите резултати от изпълнението на...

Комисията за защита на потребителите започва обучение на служителите си

Комисията за защита на потребителите започва обучение на служителите си

Стартова конференция по Проект „Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите” по ОПАК Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва обучение на...

Пресконференция на Патентното ведомство във връзка с проекта по ОПАК

Пресконференция на Патентното ведомство във връзка с проекта по ОПАК

На 4 февруари 2013 г., в Пресклуба на БТА се състоя пресконференция по повод стартиране изпълнението на проекта на Патентното ведомство на Република България по договор с Министерство на финансите „Усъвършенстване на информационно-комуникационната среда...