Store.bg вече предлага „Търговски марки – Опозиции“

Последната книга на издателство IP Bulgaria „Търговски марки опозиции“ се радва на интерес и вече е достъпна за закупуване в раздел „Книжарница“ на store.bg.

Store.bg предоставят набор от книги, учебници, списания и всички необходими аксесоари за книги, голямо разнообразие от художествена литература, поезия, публицистика, биографии и специализирана литература.

Книгата “Търговски марки – Опозиции” разглежда в дълбочина процедурите по опозиция при регистрация на търговски марки в България и Европейската общност (марки на Общността). Опозиционната процедура е съществена част от цялостната процедура по регистрация на търговска марка. Четири години след въвеждане на опозиционната система настоящата книга систематизира практиката и прави анализ на разликите в българската и европейската системи за регистрация.

Авторите Аглика Иванова и Иван Иванов са с богат опит в регистрацията на търговски марки и участия в най-много европейски опозиции пред OHIM (Службата за хармонизация на вътрешния пазар – регистратор на марки на Общността), в това число процедури пред Европейския съд и голям опит в опозиционни процедури при регистрация на български марки. Интересни примери от професионалната практиката на авторите и работата им в консултантската фирма за интелектуална собственост IPConsulting (Ай Пи Консултинг ) ipconsulting.eu също са представени в книгата.

Иван Иванов е патентен специалист и представител по индустриална собственост, консултант по индустриална собственост в IP Consulting. Работи по защитата и управлението на индустриалната собственост на предприятията от фармацевтичната, козметично-парфюмерийната и хранително-вкусовата индустрия в България; бил е директор на отдел „Интелектуална собственост“ в структурата на Балканфарма Холдинг, бил е патентен специалист в „Биовет – Пещера“; организирал мощно звено за патентни анализи и проучвания. С интереси в областта на изучаването, теорията и практиката на системата за защита на интелектуалната собственост.

Аглика Иванова е завършила право в Университет за Национално и Световно Стопанство, София, а по-късно специализира в Катедра по интелектуална собственост в Технически Университет – София. Член е на Международна Асоциация на Юристите (IBA), член на „ANTI-counterfeiting committee“ на MARQUES и „classification subcommittee“ на INTA. Работи в сферите на Интелектуална собственост, Авторско право, Нелоялна конкуренция, Лицензиране, Договорно право, Франчайзинг, Медийно право, Процесуално представителство, Търговско и Корпоративно право.

Може да харесате още...