“Search9”- нов инструмент за търсене

инструмент за търсенеSearch9 – нов инструмент при изготвянето на доклади от търсене из бази данни в Общността, бе въведен във Ведомството за европейски марки и дизайни (OHIM). Инструментът поддържа и Виенската класификация и търсения по страни. Програмата е внимателно подготвена за OHIM и представя OSA (OHIM Similarity Algorithm) като инструмент за търсене. Краткосрочната цел е да се автоматизират доколкото е възможно търсенията из бази данни по света. Все пак, това няма да бъде изпълнено в първата версия; ще има ръчно преглеждане на всички търсения през първите месеци, за да се гарантира високото качество на докладите.

Промяната, най-вероятно ще бъде видима за потребителите през новия облик на докладите. За търговски марки с доклади от търсене в национална база данни, ще има промяна в начина на предаване на докладите. Досега, ако получателят е клиент на MyPage, докладите можеха да се качват на Search Reports Online (SRO) на MyPage. Тази функция няма да се използва в бъдеще и всички доклади от търсения, включително националните, ще се предоставят според начина на комуникация, посочен от клиента (e-comm, факс или поща).

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...