San Francisco Giants – конфискувани стоки за благотворителни цели

конфискувани стоки

По време на San Francisco Giants’ World Series run миналата година. Служители на U.S. Immigration and Customs Enforcement конфискуваха около 2 400 боя фалшиви сувенири, сре които фланелски, шапки и други. Според агент Anthony Ho участващ в разследването, тези конфискувани стоки са на стойност около $150,000.

Всички конфискувани стоки ще бъдат предадени за благотворителни цели. Стоките са предадени на благотворителната организация – WORLD VISION, която е посветена на мисията да подпомага деца, семейства и общности по целия свят. Стоките от Сан Франциско ще бъдат разпределени за целите на организацията в работата й в Хаити.

източник:  CBS San Francisco


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модери и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното му съществуване.

 

Може да харесате още...