Reinis Bērziņš – Директор на Латвийското патентно ведомство

Reinis BērziņšЛатвийското патентно ведомство наскоро избра Reinis Bērziņš за нов директор, който да поеме поста от Zigrids Aumeisters, който се оттегли през юни миналата година.

Reinis Bērziņš, адвокат с опит в администрацията, преди това е работил за телекомуникационната компания Lattelecom и за Латвийската агенция за гаранции Latvijas garantijas aģentūra.

Новият директор включва в приоритетите си предложение към Парламента на страната за Закон за Индустриалната собственост, който, ако бъде приет, ще трансформира ведомството в самофинансираща се държавна агенция.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...