„PPH“ или проект за ускоряване експертизата на патентни заявки

патентни заявкиПатентните ведомства на САЩ, Канада, Австралия, Япония, Финландия, Русия, Испания  и Обединеното кралство  се обединяват в пилотен проект за изграждане  на Patent Prosecution Highway (PPH) – проект за ускоряване и улесняване на експертизата на патентни заявки. В проекта се предвижда използване на резултатите от проучванията и експертизите между партньорските офиси. Новият пилотен проект стартира на 15.07.2011г. за период от една година, но срокът му може да се промени в зависимост от интенизитета на използването му в партьорските офиси.

Допълнително информация относно проекта за улесняване на експертизата на патентни заявки може да се получи на:

http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/mottainai.htm

и http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

 

 

 

 

Може да харесате още...