Матю Брайън: Последните промени в PCT наредбата установяват допълнителна система за международно търсене, която позволява на заявителите да намират още информация за нивото на техниката в една ранна фаза, и то на няколко езика

В правния отдел на РСТ в Световната организация за интелектуална собственост са работили упорито през цялата година и сега могат да се похвалят с много успехи. Големи са очакванията и за 2008 година, защото са заложени важни и амбициозни проекти, които ще подпомогнат РСТ заявителите. Повече информация- лично от г-н Матю Брайън, директор на правния отдел в дирекция РСТ на СОИС.

PCT наредбата

Как бихте оценили отиващата си 2007 година? Беше ли тя успешна за СОИС и по-специално за Вашия отдел?

Да, това беше една успешна и продуктивна година за правния отдел за РСТ.

Кои бяха основните предизвикателства, които трябваше да преодолеете в работата си през тази година?

Основните предизвикателства, с които се сблъскахме през тази година в нашия отдел бяха:

 • Да се справим с нарастващия във всички посоки обем работа
 • Навременното прилагане на промените в Наредбата за РСТ
 • Да посрещнем нарастващите нужди от РСТ обучение по света, както и да отговорим на исканията за РСТ информация и разрешаването на проблемните случаи
 • Да се справим с всичко това с крайно ограничени човешки и финансови ресурси
Кое събитие от 2007 година бихте определили като най-важно? Защо?

Най-значителното събитие беше РСТ събранието, което се проведе през септември-октомври 2007г., защото:

 • Одобри посочването на Индийското патентно ведомство и Бразилския национален институт за интелектуална собственост като органи за международни проучвания и международна предварителна експертиза съгласно РСТ
 • Одобри промените в PCT наредбата за добавянето на корейския и португалския език като езици, на които могат да се публикуват международните заявки.
 • Одобри по-нататъшните промени в PCT наредбата, които установяват още една система за международно търсене, позволяваща на заявителите да намират допълнителна информация за нивото на техниката в една ранна фаза и то на още няколко езика. Тази нова система, която ще стартира през 2009 година, ще даде възможност на заявителите да изискват допълнително международно проучване от съответните органи в допълнение на основното проучване.

Това са все значителни промени, но последната е с изключителен ефект и има революционно значение за РСТ, защото ще позволи на заявителите да получават от органите за международно проучване, участващи в системата, проучвния на нивото на техниката, базирани на множество езици.

Можем ли да очакваме нови услуги и дейности от Вашия отдел през следващата година?

Да, можете. В допълнение на казаното по-горе за развитието на РСТ, ние работим успешно и по някои практически въпроси като:

 • Създаването на система, която ще позволява на Международното бюро да получава документите за приоритет директно от издаващите ведомства, което премахва необходимостта заявителите да предоставят информация за това.
 • Разширяване на информацията публикувана онлайн, отнасяща се за страните, в които РСТ заявките влизат в национална фаза.
 • Създаването на система за личен достъп до данните, която ще позволи на заявителите и техните представители да имат защитен достъп до необходимата информацията.
 • Добавянето на нови системи към уебсайта за РСТ проучвания: http://www.wipo.int/patentscope/en
 • Създаването на многоезична терминологична база данни, която ще подпомага крос-езиковото търсене в публикуваните РСТ заявки
 • Подпомагане на националните патентни ведомства
Какви са Вашите лични очаквания за 2008 година?

Очаквам, че броят на РСТ заявките ще продължи да нараства, че ние ще успеем да внедрим нови услуги, които ще бъдат полезни за заявителите и че сътрудничеството ни с РСТ ведомствата и органите ще продължи да се развива.

Може да харесате още...