Изменения и допълнения в правилника на PCT, които влизат в сила от 1юли 2014 година

PCTСъбранието на системата PCT (международна патентна система), по време на срещата си в Женева от 23 септември до 2 октомври 2013 г., прие изменения в правилника на PCT, които влизат в сила от 1 юли 2014 година.

Измененията се състоят от:

  • Иска се Международната предварителна експертиза да проведе „допълнително“ проучване по време на експертизата за обекти на различни изключения (допълване на правило 66); и
  • Позволява се становищата на Международен проучвателен орган да бъдат представени на оригиналния им език и неформални коментари, представени от жалбоподателя в отговор на такива становища (на оригинален език), за да бъде направено публично достояние, считано от датата на международната публикация (заличаване на правило 44 и изменение на чл. 94.1).

Текстът на измененията е възпроизведен на английски и френски език, в официални съобщения.

РСТ

РСТ (Patent Cooperation Treaty) е международен договор с повече от 150 договарящи държави. Предоставянето на патенти остава под контрола на националните или регионалните патентни ведомства в така наречената „национална фаза“.

Договорът за патентно сътрудничество (РСТ) помага на заявителите да търсят патентна закрила в международен план за своите изобретения. Помага на патентните ведомства при вземане на техните решения за издаване на патент и улеснява обществения достъп до богата техническа информация, свързана с тези изобретения.

Чрез подаване на една международна заявка за патент съгласно РСТ, заявителите могат едновременно да търсят закрила за изобретение в голям брой страни.

СОИС

Агенция на Организацията на обединените нации (ООН), създадена, според учредителните ѝ документи, за да окуражава творческата дейност и да насърчава защитата на интелектуалната собственост по света.

Източник:  СОИС

Може да харесате още...