Закриват онлайн сметки на търговци, които нарушават авторски и индустриални права на собственост

онлайн сметкиPay Pal затвори онлайн сметки на група търговци, които са ползвали разплащателната платформа на Pay Pal за продажбата на фалшиви стоки и нелегално предлагане на стоки защитени от авторско право.

Действията са предприето съвместно с Филмова асоциация на Азия, която следи за продаването на пиратски DVD филми.

Според Асоциацията по- голяма част от търговците на пиратска продукция са базирани в Китай.

Притежателите на авторски права и на права на индустриална интелектуална собственост имат възможност да попълват онлайн формуляри, с които да уведомяват Pay Pal за продажбата на пиратски стоки.

Източник

http://www.managingip.com/


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...