Втора фаза от изграждането на нова сграда за OHIM

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM достигна важен етап от проекта за изграждане на ново разширение на сградата, в непосредствена близост до сегашната централа на Ведомството в Agua Amarga.

Обявлението за търга, свързан с проектирането и изграждането на новата сграда – AE4 2 – наскоро бе публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз като заинтересованите кандидати в срок до днес, 9 януари 2012г трябва да представят своите предложения за участие в проекта за новата сграда.

Източник: Ведомство за европейски марки и дизайни OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000 година, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

Национален портал за интелектуална собственост IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала и продължават да го развиват.

 

Може да харесате още...