OHIM на Годишното събрание на WIPO

WIPOДелегация на OHIM, предвождана от Президента Кампинос, ще прекара част от тази седмица в швейцарския град Женева. Посещението съвпада с редица чествания, които ще се проведат в рамките на десет дни, включително Годишното събрание на WIPO.

Неделя вечерта, OHIM бе домакин на среща с ръководителите на Японското патентно ведомство (JPO), Корейското ведомство по интелектуална собственост (KIPO) и Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO), като всички участници наблегнаха на нуждата от продължаване на досегашното сътрудничеството и приветстваха водещата роля на OHIM в областта на подобреното международно сътрудничество.

Освен че ще присъстват на Откриващата церемония на WIPO, от OHIM ще се срещнат с представители на националните ведомства на Турция, Мексико, Русия, Китай, Бразилия и Хърватска, както и с колеги от Европейското патентно ведомство и с африканските организации OAPI и ARIPO.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...