OHIM на годишната среща на ECTA

Делегация на ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, водено от Президента Антонио Кампинос, взе участие в 31-ва годишна среща на Европейската асоциация за марка на Общността (ECTA) в Палермо, Италия.

Г-н Кампинос беше гост-лектор на сесията, посветена на новите компетенции и практики на OHIM, която включваше дискусии с публиката и презентации от колеги и външни експерти.

Годишната среща на ECTA, провела се 20-22 юни, е едно от най-важните събирания на експерти по ИС в Европейския съюз. Сред темите, обсъждани по време на сесиите, посетени от OHIM, бяха следващите стъпки на Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуалната собственост и практиката със заглавия на класовете, в следствие на случая IP Translator. Проведе се и разширена дискусия по отношение на предприетите от OHIM, национални ведомства по ИС и потребителски организации действия за постигане на нова конвергентна практика по темата Заглавия на класове (Class headings), въз основа на новата концепция “обхват на класовете”.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...