hfhfhfhfhfh

OHIM регистрира 500 000 – та марка на Общността

марка на ОбщносттаПрез месец ноември 2008 г., Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар – OHIM регистрира 500 000 марка на Общността. Събитие, което е резултат не само от неимоверното нарастване на броя на подадените заявки за регистрация на марки на Общността (само за последната година те достигнаха близо 90 000), но е показателно и за значителното намаляване на срока за тяхното разглеждане и експертиза.

В тази връзка, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар OHIM изведе следната статистика – покачването през последните четири години на количеството подадени заявки за регистрация на марки и дизайн на Общността е близо 50%, което се съпътства с 60% увеличение на продуктивността на Ведомството по отношение провеждането на свързаната с тях експертиза и регистрация. Така например, за визирания период срокът, необходим за разглеждане и експертиза на една заявка за регистрация на марка на Общността, бе сведен до 13 месеца, а при заявките за регистрация на дизайн на Общността този срок достигна до 6 седмици за разглеждането на една заявка.

Една марка на Общността дава изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави — членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация. Валидността ѝ е 10 години и може да бъде продължавана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години.

Европейската марка има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.

 

Може да харесате още...