Двустранни срещи на OHIM в Женева

ЖеневаВ началото на този месец, представители на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар в ЕС OHIM имаха особено натоварена седмица в Женева, изпълнена с множество двустранни срещи.

Ведомството за европейски марки и дизайниподписа Меморандум за разбирателство с Държавното ведомство за интелектуална собственост на Китай – SIPO. Споразумението бе подписано от Президента на OHIM г-н Антонио Кампинос, а от страна на SIPO –  от Комисар г-н ТИАН Липу в швейцарския град Женева, където OHIM е домакин на няколко двустранни срещи с международни ведомства по интелектуална собственост. Г-н Кампинос подписа и още един меморандум – с Държавната администрация за индустрия и търговия – SAIC, представлявана от г-ца ГАН Лин, заместник-министър.

Двата меморандума ще опосредстват множество съвместни инициативи в областта на обучение, обмяна на информация, организиране на мероприятия, свързани с различни аспекти на интелектуалната собственост, както и потребителски системи и процеси.

Среща бяха проведени и с представители на WIPO, Rospatent, OAPI, ARIPO, TPI, CIPO, SPO, IPOS, BOIP, OMPIC и с Датското национално ведомство.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...