OHIM за марката Je suis Charlie

je-suis-charlieПравило за функционирането на Ведомството за марка и дизайн на Общността OHIM е да не коментира отделни случаи на заявени търговски марки или промишлени дизайни нито по време на етапа на експертизата, нито на всеки от етапите по заявяване и регистриране.

Въпреки това, според OHIM, въпросите, свързани с интелектуална собственост, придружаващи регистрацията на марка „Je suis Charlie“ от първостепенен обществен интерес.

Следователно, в съответствие с Ръководството на OHIM за извършване на експертиза на заявени европейски марки (Част Б, Раздел 4), заявка, която се състои от или която съдържа фразата „Je suis Charlie“ вероятно ще бъде обект на възражение съгласно разпоредбите на чл. 7 (1) (f) на Регламента относно марката на Общността, поради факта, че регистрацията на такава търговска марка може да се счита за „противоречаща на обществения ред или на добрите нрави“, а съгласно чл. 7(1)(b) и за лишена от отличителен характер.

OHIM

Атентатът срещу „Шарли Ебдо“ е терористично нападение в офиса на редакцията на френския сатиричен седмичник „Шарли Ебдо“ (на френски: Charlie Hebdo), извършено на 7 януари 2015 г. в Париж. Шарли Ебдо е привлякло световното внимание с многократните публикации на карикатури на Мохамед, основателя на Ислямската религия.

а 11 януари 2015 г., в центъра на Париж, в присъствието на 40 световни лидери се провежда масова демонстрация на национално единство в памет на 17-те жертви. Различните средства за масова информация оценяват включилите се в марша от 1,2 до 1,6 милиона. Общо 3,7 милиона души се присъединяват в цялата страна към най-големите демонстрации в историята на Франция, наречени републикански маршове.Фразата Je suis Charlie (на френски: Je suis Charlie – Аз съм Шарли) става световен знак за солидарност срещу атаките.

Може да харесате още...