hfhfhfhfhfh

Международната патентна система – полезна за всички държави

Държавите-членки на PCT (Patent Cooperation Treaty) икономически ефективен механизъм, който улеснява процеса на получаване на международната патентна защита – одобри серия от препоръки за подобряване на приноса на РСТ в подобряване на качеството на издадените патенти. Друга цел, която си поставят държавите-членки е да направят международната патентна система по-полезна за развиващите се страни. Някои от мерките са свързани с намаляването на количеството натрупани необработени заявки за регистрация на патенти, както и подобряване качеството на предоставяната патентна защита. Според Генералния директор на WIPO, Франсис Гъри, изготвените препоръки ще проправят път за създаването на условия, които ще дадат възможност държавите-членки на СОИС да се възползват в по-голяма степен от международната патентна система.

Източник: http://www.wipo.int/

Може да харесате още...