hfhfhfhfhfh

МАРКА НА ОБЩНОСТТА ОБЯВЕНА ЗА НЕВАЛИДНА

През 2008г английска компания регистрира “TNP” като Марка на Общността за превързочни материали от клас 5 и за медицинска, хирургическа и ветеринарна апаратура от клас 10. През март 2010г обаче марката е обявена за невалидна поради доказване на нейния описателен характер по отношение на специална терапия за третиране на рани. “TNP” е акроним на фразата ”Topical Negative Pressure” (локално отрицателно налягане).

OHIM е отсъдил, че “TNP” е разпознаваема като технически термин не само от английски специалисти, но и от такива от други страни-членки на ЕС, следователно марката е била регистрирана в нарушение с Чл. 7(1)(d) CTMR.

Източник: http://oami.europa.eu/

Може да харесате още...