Mарка АГРЕСИЯ с отменена регистрация

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка АГРЕСИЯ/AGRESSIA , рег. №6702Y – комбинирана, собственост на „ФЪРСТ ПАТЕНТ ЕНД МАРК ОФИС” ЕООД, София.

Регистрацията на марката е отменена за всички класове, за които е била регистрирана, а именно:

Клас 35 – реклами, управление на търговски сделки, търговска администрация, административни дейности, аранжиране на витрини, излагане на стоки, манекенски услуги с рекламни цели и с цел продажби, разпространение на мостри, съвети и справки с цел разпродажби на етикети за стоки и изделия;

Клас 40 – обработване на материали, апретура на дрехи, гладене на тъкани, кожарски работи, кожарски услуги, кроене, обработка на води, обработка на кожи, обработка на платове, стесняване на дрехи, шев, шивашки услуги.

Отменянето има действие от 05.11.2005г.

 

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 6/2013

Може да харесате още...