hfhfhfhfhfh

Как да получа разрешение за ползване на обект на ИС който e авторско притежание на друго лице?

В такава ситуация трябва да обърнете към лицето притежател на авторски права и да поискате разрешение за използване на неговия продукт.

Идентичността на законния притежател на авторски права можете да откриете като потърсите в официалните регистри файла за продукта, който искате да използвате.

Само в някои изключителни ситуации не се налага издействането на разрешение за ползване от името на притежателя на авторски права. Една категория от подобни ситуации са тези в които продуктът се използва ограничено с цел подпомагане на некомерсиало и образователно изследване.

Една друга категория от изключения обхваща случаите в които имате основания да изисквате принудителен лиценз съгласно условията на заделената за това клауза в закона за патентите.

Може да харесате още...