Kолективен иск срещу Софийска вода

Kолективен иск срещу Софийска вода АД е предявила Комисията за защита на потребителите kzpKолективен иск срещу Софийска вода АД е предявила Комисията за защита на потребителите

Комисия за защита на потребителите, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу „Софийска вода”АД за прогласяване на неравноправността, респективно нищожността на чл. 23, ал.5 от «„Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „Софийска вода” АД”». Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд в едномесечен срок от разгласяването, считано от 15.11.2013г. до 15.12.2013г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса.

Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...