Колективен иск срещу БУЛСТРАД

Колективен иск срещу застрахователно дружество БУЛСТРАД kzpКолективен иск срещу застрахователно дружество БУЛСТРАД

Комисия за защита на потребителите, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу ЗАД “ БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ” за прогласяване на нищожността на текста в раздел XI.”Прекратяване”, в т.1.1 от Общите условия за застраховка „Бонус Каско” на ЗАД „ Булстрад ВИГ ”. Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд в едномесечен срок от последното съобщение всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.

Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...